Program FKDB On Farm terus dikembangkan di berbagai wilayah Indonesia. Setelah Jawa Barat, Lampung, Palu dan Kalimantan Barat, pada hari ini Manager Wilayah Jawa Tengah FKDB On Farm telah melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama untuk luas lahan 1.37 Ha di daerah Dusun Bubak Desa Karyomukti Kecamatan Kasesi Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah.

Dalam penandatanganan, FKDB On Farm diwakili oleh Bapak Taufik dan Bapak Saprudin. Sementara untuk pemilik lahan diwakili oleh bapak Randi Dwiarto. Mudah-mudahan melalui kerjasama dalam rangka perluasan program FKDB On Farm ini, dapat diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaannya.